วิธีใส่สกิน(How to edit skin hi5)

- หน้าตา hi5 แบบเดิมๆ ที่ใช้สกินของ hi5-คลิก ช่อง remove skin เพื่อลบสกินเดิม

-เมื่อลบสกินเดิมออก จะได้หน้าเพจแบบนี้ค่ะ


-คลิก ช่อง cuztomize profile เพื่อใส่สกินหรือจะใส่โค๊ดที่ช่อง about me(เกี่ยวกับฉัน)


หรือที่ช่อง interest (ความสนใจเฉพาะ) ก็ได้เช่นกันค่ะ
- เมื่อใส่โค๊ดแล้วก็จะได้หน้าเพจแบบที่เราต้องการ


อย่าลืมนำเครื่องหมายดอกจันทน์ (*)


ที่อยู่ส่วนแรกและสุดท้ายของโค๊ดออกด้วยนะค่ะ


แบบนี้ค่ะ<*style type='text/css'>และแบบนี้ <*/style>

0 comments:

Post a Comment