สกิน hi5 สาวสวย สีฟ้า


<style> #todays-topic {border: #ffffff Groove 4px;} #profile-nav {background-color: #00000!important;} #profile-nav a {border: #ffffff dotted 4px;} #comments .listitem-separator {display: block;background:url(http://dl6.glitter-graphics.net/pub/988/988836qgiyrsbvlm.gif) !important;height: 50px! important;background-repeat: no-repeat! important;background-position: center! important; } #vanity-bars{border: #ffffff double 4px;} #online-now-icon { BACKGROUND: url(http://dl8.glitter-graphics.net/pub/1543/1543898ot94ec0ywp.gif);WIDTH:50px;HEIGHT:50px; filter:none; } #profile-name{text-align:center;} #profile-nav {text-align: center;} .comment {background:url(http://dl6.glitter-graphics.net/pub/667/667206sm52vj7csn.gif); background-position: 15px 15px;background-repeat:no-repeat;} .comment-picture {MARGIN-TOP: 2em; LEFT: 10em;POSITION: relative;} .comment-picture {height:100px!important; width:70px;border:none;} .comment-picture a img {width:120px;height:120px;border:none;} #friends { padding-top:400px; background-image:url(http://dl10.glitter-graphics.net/pub/774/774250qw4j4ganvc.gif); background-position:top center; background-repeat:no-repeat} #p_center .bg_content table {background-image:none; } #user-links img { display: none } #user-links a { list-style:url(http://dl4.glitter-graphics.net/pub/1399/1399304s1osheptmw.gif

) inside;display:list-item } html{SCROLLBAR-FACE-COLOR: white; BORDER-LEFT-COLOR: #66CCFF; SCROLLBAR-HIGHLIGHT-COLOR: #ffffff; SCROLLBAR-SHADOW-COLOR:#66CCFF; SCROLLBAR-3DLIGHT-COLOR: #66CCFF; SCROLLBAR-ARROW-COLOR: #ffffff; SCROLLBAR-DARKSHADOW-COLOR: #66CCFF;} #user-fives IMG {HEIGHT: 45px; width: 50px; }

body{background:url(http://i33.tinypic.com/2rmtvux.png) repeat fixed top}

#profile-name, #profile-nav, .section h2 {background:none;text-align:center}

#p_nav_header, #user-details, #comments h3, .section h1 {border:none}

.section h1, #recent-updates, #common-friends, iframe {display:none;}

#new_header, #top_header, #primenu li.on, #p_nav_primary, #nav_select{ background:none!important; border:none;}

#p_nav_header{background:url(http://img146.imageshack.us/img146/2672/seccionesadentrofondocrag2.png);

background-repeat:no-repeat;height:966px;width:956px;}

.friend-picture {height:100px !important;width:85px!important;margin-left: 0px;border:double #ffffff 1px;} .friend-picture img {height:100px !important;width:100px!important;margin-left: 8px} .friend-picture div {background:url(http://dl7.glitter-graphics.net/pub/99/99477au96iw4wvk.gif) 8px;padding:100px;} .friend-picture div:hover {padding:0px;}

#user-fives a:hover img {filter:none} user-fives a:hover img {filter:none} .link_five img {display:none} .link_five img {margin-top: 18px;} .link_five {display: block;background: url(http://i35.tinypic.com/jkj8e0.gif) center center no-repeat;height: 120px;} .link_five img { boder:none;} .link_five:hover img {display: block;} .link_five .listitem-separator, iframe {display:none}

.vanity-bar div { background:url(http://i34.tinypic.com/2jag7zo.gif) !important; } .vanity-bar div div { background:url(http://i37.tinypic.com/2s0ddaq.gif) !important; }

#picture-links {background-image: url(http://dl5.glitter-graphics.net/pub/989/989315m7e7csuumd.gif);}

.commentEditor form textarea{

color: #000000;

border: 0px #000000 solid;background-image:url(http://dl6.glitter-graphics.net/pub/1614/1614706tjaifrk4tc.gif);

overflow:auto;height:289px;width:306px;}

#user-url {

background-image: url(http://dl5.glitter-graphics.net/pub/736/736365mjtkvp7o79.gif);

display: block;height: 55px;background-position: bottom top;

background-repeat: no-repeat;{border-width:0px;

border-color:#ffffff;

border-style:groove};

}

.commentEditor form input {

    background: transparent url(http://dl7.glitter-graphics.net/pub/706/706287isbesoi4u7.gif) center center no-repeat;

width: 55px;

    height: 27px;

border:none;

    overflow: hidden;

cursor:pointer;

    text-indent: -9999px;

    line-height: 9999px;} </style>

0 comments:

Post a Comment