สกิน hi5 ต้อนรับ วันสงกรานต์<style type="text/css">body {background-image: url(http://www.doubleapaper.com/activity/ReDesign/Hi5_skin_songkan/Hi5_skin_songkan01.jpg) ;background-repeat:repeat; }#profile-name {background-image:url(http://www.doubleapaper.com/activity/ReDesign/Hi5_skin_songkan/Hi5_skin_songkan05.jpg);width:956px; height:474px;color: #ffffff;background-repeat:no-repeat; }</style><a href="http://www.zalim-code.com/skin-hi5.html"><img src="http://www.zalim-code.com/picture/pic/box/banner.gif" border="0" /></a><br /><a href="http://www.zalim-code.com/skin-hi5.html">Free Skinhi5 </a><style>#user-details .content {background-image:url(http://www.doubleapaper.com/activity/ReDesign/Hi5_skin_songkan/Hi5_skin_songkan02.jpg);width:956px; height:501px !important;background-repeat:no-repeat;}#user-details{border:none !important;}

#user-details .footer {display:none}.section h1 { background-color: transparent; border:none;

background-image:url(http://www.doubleapaper.com/activity/ReDesign/Hi5_skin_songkan/Hi5_skin_songkan03.jpg);background-repeat:no-repeat; color: #ffffff; height:35px; width:468px;}.section h2 { background-color: transparent; border:none;background-image:url(http://www.doubleapaper.com/activity/ReDesign/Hi5_skin_songkan/Hi5_skin_songkan06.jpg);background-repeat:no-repeat; height:25px; width:auto;}.subsection .comment {background-image: url(http://www.doubleapaper.com/activity/ReDesign/Hi5_skin_songkan/Hi5_skin_songkan06.jpg);

background-repeat:repeat;}</style>


0 comments:

Post a Comment