สกิน hi5 คนไทย..ไม่รักช้างไทย 'แล้วใครจะรัก'<style type='text/css'>#topic-noedit {background-color:#FFFFFF !important;border:3px dashed #7ab608;font-size:14px !important;color:#7ab608 !important;font-weight:bold;text-align:center} #input-bubble {border:none !important;} div.input-bubble-noedit {border-bottom:0px !important} #topic {font-size:14px !important; background-color:#FFFFFF !important;color:#7ab608 !important;font-weight:bold;text-align:center;border:3px dashed #7ab608} #topic-noedit ,#topic {height:50px;overflow:} #topic-noedit:first-letter,#topic:first-letter, {font-size:40px !important;color:#ff0000 !important;}#topic-noedit ,#topic {margin:5px;padding-left:60px; background-image:url(http://sl.glitter-graphics.net/pub/1415/1415377kefm94lhcm.gif);background-position:top left; background-repeat:no-repeat;} .logo {background-image: url(http://sl.glitter-graphics.net/pub/669/669785pq1trtut6y.gif) !important} html{scrollbar-arrow-color: #7ab608; scrollbar-face-color:#fff;} #game_bar{ display: none!important;} .editorTop {display: none;,} #common-friends { display:none; } style + #friends {Display:None;} #hi5-header-utilities li div{display:none} #user-details .footer ,#gamesModule, #sponsoredby {display:none;} #imflashclient {display:none} .im_button {display:none} iframe {visibility: hidden} #content-left iframe {visibility: visible !important} #user-url {background:none;border:none;} #info-topleft{background:none;border:none;} #info-topmid{background:none;border:none;} #info-topright{background:none;border:none;} #info{background:none;border:none;} #contact{background:none;border:none;} #info-botleft{background:none;border:none;} #info-botmid{background:none;border:none;} #info-botright{background:none;border:none;} #comments .comment .comment-picture + div{display:none}#profile-name {background: none}#profile-nav,.section h1,.section h2 {background: transparent; border: none}#user-details {border: none} #footer,#hi5urlspan #newURL a {display:none}.emptyProfileInfo {display:none} .sponsoredby {display:none;} #about-left .subsection-separator,#gamesModule, #view-all-apps, #gifts, #glsearch strong a {display:none}input#search_text {display:none} input#search_button {display:none}#journal-entries {display:none} #hi5-common-header {height:85px !important;position:relative;background:transparent url() !important no-repeat top center} #hi5-logo-type h1 {background-image: url() !important} #hi5-global-search-autocomplete{display:none !important} #HeaderNav_Apps a{display:none !important} #hi5-common-header ul,#hi5-header-menu li a {color:#7ab608 !important;}#hi5-header-secondary-links a, #profile-nav a{color:#f499d1!important;} #hi5-header-secondary-links a, #profile-nav a{color:#7ab608 !important;} #profile-name {text-align: center;}#profile-nav {text-align: center;} #content-left,#content-right,.section h1, .section h2{ TEXT-ALIGN: center} A:link {text-decoration: none; color:#7ab608} A:visited {text-decoration: none; color:#7ab608} A:active {text-decoration: none; color:#7ab608} A:hover { font-variant: small-caps; font-size:11px; font-weight:bold; color:#ff0000;} td,th,div,body,li,ul,p, input, textarea, .section h4,.section h1 { font-family:Snap ITC;color:#7ab608} #profile-name{background:url(http://upic.me/i/1f/0909k.gif);background-repeat:no-repeat; height:460px;width:px;background-position:bottom center;border-bottom:none;} body { background-image: url(http://sl.glitter-graphics.net/pub/1243/1243994yqsbibxay8.gif) ; background-repeat:repeat; } #user-links a {list-style:url(http://sl.glitter-graphics.net/pub/1009/1009254cq7evun01h.gif) inside;display:list-item} #user-links img {display: none} .vanity-bar div {background:url(http://sl.glitter-graphics.net/pub/1009/1009254cq7evun01h.gif) !important;} .vanity-bar div div {background:url() !important;} .vanity-bar div div img,.vanity-bar div img {display:none;} #picture-links a {visibility:hidden} #picture-links {background:url(http://sl.glitter-graphics.net/pub/2090/2090698yql1zbjwae.gif);height:200px !important;background-repeat: no-repeat;background-position: center} .section h1 {background:url(http://upic.me/i/ng/sluh1.gif); height:238px; border:0px dashed #000;color:#aa7d4e;} .section h2 {background:url(http://upic.me/i/sw/3rch2.gif); height:20px; border:0px dashed #000;} .section .content { background-image: url(http://upic.me/i/sw/3rch2.gif); background-position: top; background-repeat: repeat-y; color: #Fff;} .section .footer { background-image: url(http://upic.me/i/9t/0footer.gif); background-position: top; background-repeat: no-repeat;height:33px;display:block; } #user-details {border: none;height:600px; background:url(http://upic.me/i/yz/6jpeu.gif);} .section .comment-text {background:url(http://sl.glitter-graphics.net/pub/727/727105dqhobbyjxh.gif);font-size:16px !important;} .comment-picture {height:100px !important; width:100px;} .comment-picture a img {width:100px; height:100px;} .comment-picture,#user-picture IMG {border-style:dashed ; border:5px;border-color: #7ab608;} .comment-picture {MARGIN-TOP: 6em; LEFT: 5em;POSITION: relative;width:0px;} .comment {background:url(http://sl.glitter-graphics.net/pub/1263/1263522s9hlwacmv6.gif); background-position: 195px 135px;background-repeat:no-repeat;} .section .comment-text {PADDING-TOP: 60px;} .comment-text img {max-height: 80%;max-width:80%;} #comments .listitem-separator {background:url(http://sl.glitter-graphics.net/pub/634/634950t7vde8eg7v.gif) top center no-repeat !important; height: 80px !important;} #user-fives a:hover img {filter:none} .link_five img {display:none} .link_five img {margin-top: 5px;} .link_five {display: block;background: url(http://sl.glitter-graphics.net/pub/569/569123mifrceomr9.gif) center center no-repeat;height: 50px;}.link_five:hover img {display: block;} .link_five .listitem-separator {display:none} .album { background:url(http://sl.glitter-graphics.net/pub/2070/2070676zrh5zlm6o2.gif);background-repeat:no-repeat; background-position: center center;} .album img {filter:alpha(opacity=0);} .album img:hover {filter:alpha(opacity=100);} body {cursor: url(http://www.myspacecursor.net/animals/elephant.ani); } a:hover img {Filter:alpha(finishopacity=0, style=2)} a:hover {background-image:url(http://sl.glitter-graphics.net/pub/1762/1762132guk8zqbq5m.gif);} .friend-picture{border-style:dashed; border: 3px;border-color: #7ab608;} .commentEditorNew form input {border: dashed 3px #7ab608; background-color: #fff; color: #7ab608;} #commentbody {background-image:url(http://sl.glitter-graphics.net/pub/1086/1086362up9iwyjmw0.gif); border-style: inset; color: #ff0000; height:215px; width:280px;} </style>


 


0 comments:

Post a Comment