สกิน hi5 ลายกระดุม โทนฟ้า สวยๆ


<style type="text/css"> <!--close object--> #recent-updates {display:;} #widgets {display:;} .emptyProfileInfo {display:none} <!--big display comment--> .comment-picture {height:100px !important; width:100px;} .comment-picture a img {width:100px; height:100px;} <!--big top friends--> .friend-picture{height:100px !important;width:85px!important; margin-left:0px;border:dashed #000000 1px; } .friend-picture img {height:100px !important;width:100px!important;margin-left: 7px} #friends .friend-name {display: none;} <!--hide all border--> #profile-nav, .section h1, .section h2 {background-color: transparent; border: none;} .section .content { border: none; } .listitem-separator {visibility:;} <!----------------> #top_header{color: #000000 !important} #profile-name{color: #000000!important} .section,.subsection {color: #000000;} body {color: #000000 !important;} a:link {color: #000000; text-decoration: none; } a:active {color: #000000; text-decoration: none; } a:visited {color: #000000; text-decoration: none; } a:hover {color: #000000; text-decoration: none; } #p_nav_header { background: url(http://www.pixnice.com/upload/files/zuyg3ujzj0z1xmzwmq1n.jpg)!important;background-repeat:no-repeat!important; border:none;width: 956px!important;margin-top:5px!important;height:82px} #new_header,#top_header , #primenu li.on,#p_nav_primary ,#nav_select{ background:none !important; border:none; } .box_profile_connections {display:none!important}.profile-nav {margin: 0 0 0px 0; padding: 0px 0 0 0!important;} #profile-name {background-image:url(http://www.pixnice.com/upload/files/xmnxjqnhwnwnmqhd0iyy.jpg);width:956px; height:300px;background-repeat:no-repeat; } #profile-nav {background:url(http://www.pixnice.com/upload/files/niyvmzcf2ybiniznxmj3.jpg) no-repeat;height:21px;} .sub_nav_link {color:#000000 !important} #user-details .content {background: url(http://www.pixnice.com/upload/files/tnmyejm4zrih4dnmgvte.jpg);height:383px;} #user-details{border:none !important;} {##-- remove line lifestyle Interest.. --##} h1 {border:none!important;} .section h1 { padding: 0 0px; background-image: url(http://www.pixnice.com/upload/files/2nijzvdimtowntgdhzew.jpg); height: 150px; repeat: no-repeat; color: #000000;text-align: center;padding-center: 15px;border:none; !important;background-repeat:no-repeat!important; border:none;margin-top:7px!important;} .section h2 { background: url(http://www.pixnice.com/upload/files/jzmmnzzdjymkxncmlyyj.jpg)!important;background-repeat:no-repeat!important; border:none;margin-top:0px!important;height:25px} #recent-updates .subsection,#lifestyle .subsection,#interests .subsection,#user-fives .subsection,#friends .subsection,#photoAlbums .subsection,#comments .subsection,#widgets .subsection,#groups .subsection,#videos .subsection,#journalDetail .subsection { background: url(http://www.pixnice.com/upload/files/eqdnzeytatdymdg1n2yz.jpg)!important;background-repeat:repeat!important; border:none;margin-top:0px!important;} #recent-updates .footer,#lifestyle .footer,#interests .footer,#user-fives .footer,#friends .footer,#photoAlbums .footer,#comments .footer,#widgets .footer,#groups .footer,#videos .footer,#journalDetail .section .footer { background-image: url(http://www.pixnice.com/upload/files/g2y0n2zfyfjynwzftjkm.jpg); background-repeat: no-repeat; display: block; height: 35px; } #journalDetail .footer { background-image: url(http://www.pixnice.com/upload/files/g2y0n2zfyfjynwzftjkm.jpg); background-repeat: no-repeat; display: block; height: 35px; } #user-details .footer{background: none} #comments .commentEditor{background-image: url(http://www.pixnice.com/upload/files/eqdnzeytatdymdg1n2yz.jpg)!important;background-repeat:repeat!important; border:none;margin-top:0px!important;} #profile-nav {}.section .content {background-image: url(http://www.pixnice.com/upload/files/eqdnzeytatdymdg1n2yz.jpg);background-position: middle;background-repeat: repeat-y;} .section-separator {display:none;}body {background-image: url(http://www.pixnice.com/upload/files/zzd14d2mqymdim20tzam.jpg);background-attachment:fixed;background-repeat: repeat; } #user-links img {display: none} #user-links a {list-style:url(http://www.pixnice.com/upload/files/x2qyfynzjngzibdmmnjj.gif) inside;display:list-item}</style> </style> </style> <style type=”text/css”> textarea {background-image:url(http://www.pixnice.com/upload/files/zwgmwnivgd5ry1ijntmn.jpg); border-style: inset; color: #000000; height: 250px; width: 400px; } </style> <style type="text/css"> .commentEditor form input { background: transparent url(http://www.pixnice.com/upload/files/zgmmjydkjc2kz0nimc4m.gif) center center no-repeat; color: #ffffff; overflow: hidden; width: 180px; height: 72px; padding: 0; margin: 0; border: 0; text-indent: -9999px; line-height: 9999px; cursor:pointer; }</style> </style> <style type="text/css"> #primenu li a {color:#000000;} </style> <style> #profile-nav {text-align: center;} #profile-name {text-align: center; color:#000000;} <style> <style> #about-right iframe {display:none} #info,#contact {border:none} #info-topmid {filter:none !important;background:none !important} #info-topleft,#info-topright,#info-botleft,#info-botmid,#info-botright {display:none} #info-link {display:none} #contact-link {display:none} </style> </style> <style type="text/css"> #gifts {DISPLAY: none} </style> <style type="text/css"> #comments .listitem-separator {background:url(http://www.pixnice.com/upload/files/hvmwhvqyojmy2hyz2adt.gif) top center no-repeat !important; height:25px !important;} </style><a href="http://skin-hi5.exteen.com" title="สกินhi5" target="_blank">สกินhi5,skin hi5 ใหม่ๆ สวยๆ</a><a href="http://www.hi5club.in.th" target="_blank" title="skin hi5">สกินhi5,skin hi5</a>

0 comments:

Post a Comment