สกิน hi5 การ์ตูน เกาหลีใหม่ สีเขียว วิ๊บวั๊บ
<style type='text/css'> #schools,#background,#abuse-links,#hi5urlspan #newURL a, #todays-topic strong,#abuse-links a, #about-center nobr, .emptyProfileInfo,section h4,#recent-updates {display: none;} textarea{border:none;overflow: hidden;}#comments h3 {border:none} #profile-nav {background-color: transparent;} #profile-name { background:transparent; }#profile-nav { background-color: transparent; } .section h1 { background-color: transparent; border: none; }.section h2 { background-color: transparent; border:none } #user-details { border:none; } .section .content { border: none; } .section h1 { background-color: transparent; border: none; } .section h2 { background-color: transparent; border: none; }#new_header,#top_header , #primenu li.on,#p_nav_primary, #nav_select{background:none !important; border: none;} style + #friends {Display:None;} .section h3 a{font-size:16px} .section h3 a{border-style:dotted ;border-width:5px; border-color: #6B8E23;background:url();} .section,.subsection {color:#6B8E23;} body {color:#C0FF3E!important; } a:link {color:#6B8E23; text-decoration: none; } a:active {color:#6B8E23; text-decoration: none; } a:visited {color:#6B8E23; text-decoration: none; } a:hover {color:#C0FF3E; text-decoration: none; } body { background-image:url(http://i269.photobucket.com/albums/jj72/myem0/bg/cute-background-1-027.gif) ; background-attachment:fixed; background-repeat:repeat; border:10px #6B8E23 dotted;} #profile-nav a {color:#6B8E23;} #profile-nav a {border-style: dotted; border: 3px;border-color:#6B8E23;} #profile-name {background-image:url(http://pic.hi5thai.com/images/196__.gif);background-repeat:no-repeat;color: #6B8E23;width:956px;height:365px;POSITION:center;} #p_nav_header {background:url(http://dl10.glitter-graphics.net/pub/962/962170y2rtc6yklx.gif)!important; background-repeat:repeat!important; border:none; width: 956px!important;margin-top:0px! important;height:142px} #new_header,#top_header , #primenu li.on,#p_nav_primary, #nav_select {background:none !important; border:none;} #profile-nav,.section h1,#profile-name {text-align: center; } </style><a href="http://www.zalim-code.com"><img src="http://www.zalim-code.com/picture/pic/box/banner.gif" border="0" /></a><br /><a href="http://www.zalim-code.com">Free Skinhi5 </a> <style>.vanity-bar div img{display:none ;} .vanity-bar div {background:url()!important ;border:solid #FF14931px} .vanity-bar div div {background:url(http://www.whenifallinlove.net/diary/images_line/line15/heart_03.gif)!important ;border:none} #user-picture IMG { BORDER-RIGHT: #6B8E23 6px dotted; BORDER-TOP: #6B8E23 6px dotted; BORDER-LEFT: #6B8E23 6px dotted; WIDTH: 100px; BORDER-BOTTOM: #6B8E23 6px dotted; HEIGHT: 100px } #footer {color:#FF0000; background: url(http://pic.hi5thai.com/images/826__.gif) no-repeat center center; border: none; display: block; height: 426px; } #footer *,#footer a,#ad_banner {display: none;} #about-left { direction: LtR; } #about-center{ direction: LtR; } #about-right { direction: LtR; } #about-left, #about-center, #about-right {border:dotted #6B8E23 5px;} #about-right{background: url(http://i043.radikal.ru/0803/71/7349ec30cf03.gif) no-repeat bottom right;background-color:none;} #about-center{background: url(http://www.yenta4.com/webboard/upload_images/1205038_5249511.gif) no-repeat bottom right;background-color:none;} .section h1{text-align:center;} .section h2{text-align:center;} #lifestyle,#friends,#interests,#photoAlbums,#user-fives,#groups,#comments,#recent-updates,#journalDetail,#widgets,#videos {border-style:dotted ;border-width:5px; border-color: #6B8E23 ;} .section .comment-text {PADDING-TOP: 100px;} .section h1 { line-height:77px; padding:90px;background-repeat:no-repeat;background-position:center; background-image: url(http://i240.photobucket.com/albums/ff40/tina88888888/12051/0866.gif)} #xabout-right h4 {text-align:center; line-height:px; padding:50px; background-repeat:no-repeat;background-position:center; background-image: url(http://i240.photobucket.com/albums/ff40/tina88888888/1201/402/079.gif)} #language-more img {visibility: hidden} #language-more {background:url(http://i40.photobucket.com/albums/e212/jarauu/jarauu/40.gif) center no-repeat;} #new_header li#header-mobile-icon a {visibility: hidden} #header-mobile-icon {background:url(http://i40.photobucket.com/albums/e212/jarauu/jarauu/53.gif) center no-repeat;} #online-now-icon {background:url(http://i240.photobucket.com/albums/ff40/tina88888888/1201/402/315.gif); width:50px!important; height:50px!important; } .comment-picture {MARGIN-TOP: 8em; LEFT:16em;POSITION: relative; } .section .comment-text { TEXT-ALIGN: center; } .friend-picture{height:100px !important;width:100px!important; margin-left:0px;border: none 0px; } .friend-picture img {height:100px !important;width:100px!important;margin-left: 7px; } .comment-picture a img {width:100px; height:110px !important;} .comment-picture {height:100px !important; } #user-links img {display: none} #user-links a {list-style:url(http://www.bloggang.com/data/praewkwun/picture/1138515954.gif) inside;display:list-item } #primenu li a {color:#6B8E23;} .primenu li.on a {color:#6B8E23;} .primenu li.on {color:#6B8E23; } html { scrollbar-face-color:#9ACD32; scrollbar-highlight-color:#6B8E23; scrollbar-3dlight-color:#6B8E23; scrollbar-darkshadow-color:#6B8E23; scrollbar-shadow-color:#6B8E23; scrollbar-arrow-color:#6B8E23; scrollbar-track-color:#6B8E23; } .friend-picture{height:100px !important;width:100px!important; margin-left:0px;border: none 0px; } .friend-picture img {height:100px !important;width:100px!important;margin-left: 3px; } #user-fives a:hover img {filter:none} .link_five img {display:none} .link_five img {margin-top: 5px;} .link_five {display: block;background: url(http://i240.photobucket.com/albums/ff40/tina88888888/1201/402/118.gif) center center no-repeat;height: 59px;} .link_five:hover img {display: block;} .link_five .listitem-separator {display:none } #comments .listitem-separator {display: block;background:url(http://i118.photobucket.com/albums/o91/myline-2007/big28.gif) !important;height:127px! important;background-repeat: no-repeat! important;background-position: center! important; } textarea {background-image:url(http://www.bloggang.com/data/praewkwun/picture/1192375884.jpg); background-repeat:repeat; border: dotted 3px; color:#6B8E23; height: 301px; width: 332px; } #user-fives .listitem-separator {display: block;background:url(http://i118.photobucket.com/albums/o91/myline-2007/i-451.gif) !important;height:13px! important;background-repeat: no-repeat! important;background-position: center! important;} #about-left .subsection-separator { display: block;background:url(http://i118.photobucket.com/albums/o91/myline-2007/i-393.gif) !important;HEIGHT:12px;width:164px ! important;background-repeat: repeat! important;background-position: center! important; } </style> <style type="text/css"> iframe {visibility: hidden} #content-left iframe {visibility: visible !important} </style>

0 comments:

Post a Comment