สกิน hi5 Wonder Girls แบบการ์ตูน สวยมากๆ


<style type="text/css">

html{scrollbar-arrow-color: #ff6699; scrollbar-face-color: #ffffff;}

body{background: url(http://www.uppic.net/is/skinhi5wondergirlcartoonbg.jpg) repeat fixed top;}#p_nav_header { background: url(http://www.uppic.net/is/skinhi5wondergirlcartoon.jpg)!important; background-repeat:no-repeat!important; border:none;width: 956px!important;margin-top:7px!important;height:641px;LEFT:0em}

#profile-name, #profile-nav, .section h2 {background:none;text-align:center}#p_nav_header, #user-details, #comments h3, .section h1 {border:none}

#new_header, #top_header, #primenu li.on, #p_nav_primary, #nav_select{ background:none!important; border:none;}

.box_profile_info_large_content, .window_content, .box_profile_info_small_content, .text_header{color:#ff6699;font-weight:bold}

.section h1, #recent-updates, #footer, iframe, #contact-info, #hi5urlspan #newURL a {display:none}

.emptyProfileInfo {display:none}

#comments .listitem-separator {background: #000000  !important;}

<style><a href="http://www.zalim-code.com/skin-hi5.html"><img src="http://www.zalim-code.com/picture/pic/box/banner.gif" border="0" /></a><br /><a href="http://www.zalim-code.com/skin-hi5.html">Free Skinhi5 </a>

<style>

#friends, #photoAlbums, #user-fives, #comments{border:double #000000 0px;}a,a:active,a:visited,a.link_blue,a.link_blue:active,a.link_blue:visited,a.username_dark,a.username_dark:active,a.username_dark:visited, .section h2 a, #hi5urlspan #newURL{color:#000000;font-weight:bold}

#journal-entries, #vanity-bars, #journal-entries {border-top:solid 0px;}

#user-links img {display: none}

#user-links a {list-style:url(http://i281.photobucket.com/albums/kk207/nu_nuiii/Icon%20set%201/45.gif) inside;display:list-item}

#p_container{background-color:;}.vanity-bar div { background:url(http://dl9.glitter-graphics.net/pub/1355/1355179bwvhpt5al1.gif) !important; } .vanity-bar div div { background:url(http://dl.glitter-graphics.net/pub/450/450731z7yosie5st.gif) !important; }

#profile-nav-groups {padding-top:50px;

padding-left:17px;

padding-right:17px;

background-image:url(http://static.eventful.com/images/thumb/I0-001/001/369/316-4.jpeg);background-position:top center;

background-repeat:no-repeat;

}#profile-nav-journal {

padding-top:51px;

padding-left:15px;

padding-right:15px;

background-image:url(http://static.eventful.com/images/thumb/I0-001/001/369/316-4.jpeg);

background-position:top center;

background-repeat:no-repeat;

}#profile-nav-scrapbook {

padding-top:50px;

background-image:url(http://static.eventful.com/images/thumb/I0-001/001/369/316-4.jpeg);

background-position:top center;

background-repeat:no-repeat;

}#profile-nav-photos {

padding-top:50px;

padding-left:17px;

padding-right:17px;

background-image:url(http://static.eventful.com/images/thumb/I0-001/001/369/316-4.jpeg);

background-position:top center;

background-repeat:no-repeat;}#profile-nav-friends {

padding-top:50px;

padding-left:21px;

padding-right:21px;

background-image:url(http://static.eventful.com/images/thumb/I0-001/001/369/316-4.jpeg);

background-position:top center;

background-repeat:no-repeat;

}#profile-nav-profile {

padding-top:50px;

padding-left:14px;

padding-right:14px;

background-image:url(http://static.eventful.com/images/thumb/I0-001/001/369/316-4.jpeg);

background-position:top center;

background-repeat:no-repeat;

}#content-left,#lifestyle .subsection {

width:600px;

}#friends,#photoAlbums,#user-fives,#comments {

width:335px;

}#comments .comment:first-child .comment-picture img,#comments .comment:first-child .comment-picture

width:100px !important;

height:100px !important;

}.album {

background:url() bottom left no-repeat;

height:120px;

width:100px;

}#profile-nav-favorites {

padding-top:50px;

padding-left:5px;

padding-right:5px;

background-image:url(http://static.eventful.com/images/thumb/I0-001/001/369/316-4.jpeg);

background-position:top center;

background-repeat:no-repeat;

}#profile-nav-apps {

padding-top:50px;

background-image:url(http://static.eventful.com/images/thumb/I0-001/001/369/316-4.jpeg);

background-position:top center;

background-repeat:no-repeat;

} </style> 

0 comments:

Post a Comment