สกิน hi5 Spring อัพเดทใหม่


<style type='text/css'>body {cursor:crosshair;} hi5-form, #applications-menu-item, li#applications-menu-item, #hi5-common-header form {display:none!important} #hi5-common-header-banner, .hi5-common-header-banner-ad {display: none !important;} .logo {background-image: url(http://sl.glitter-graphics.net/pub/718/718470grvo2fa129.gif) !important} html{scrollbar-arrow-color: #3e7d6d; scrollbar-face-color:#fff;} #game_bar{ display: none!important;} .editorTop {display: none;,} #common-friends { display:none; } style + #friends {Display:None;} #hi5-header-utilities li div{display:none} #user-details .footer ,#gamesModule, #sponsoredby {display:none;} #imflashclient {display:none} .im_button {display:none} iframe {visibility: hidden} #content-left iframe {visibility: visible !important} #user-url {background:none;border:none;} #info-topleft{background:none;border:none;} #info-topmid{background:none;border:none;} #info-topright{background:none;border:none;} #info{background:none;border:none;} #contact{background:none;border:none;} #info-botleft{background:none;border:none;} #info-botmid{background:none;border:none;} #info-botright{background:none;border:none;} #comments .comment .comment-picture + div{display:none}#profile-name {background: none}#profile-nav,.section h1,.section h2 {background: transparent; border: none}#user-details {border: none} #footer,#hi5urlspan #newURL a {display:none}.emptyProfileInfo {display:none} .sponsoredby {display:none;} #about-left .subsection-separator,#gamesModule, #view-all-apps, #gifts, #glsearch strong a {display:none}input#search_text {display:none} input#search_button {display:none}#journal-entries {display:none} #hi5-common-header {height:85px !important;position:relative;background:transparent url() !important no-repeat top center} #hi5-global-search-autocomplete{display:none !important} #HeaderNav_Apps a{display:none !important} #hi5-common-header ul,#hi5-header-menu li a {color:#3e7d6d !important;}#hi5-header-secondary-links a, #profile-nav a{color:#3e7d6d!important;} #hi5-header-secondary-links a, #profile-nav a{color:#3e7d6d !important;} #profile-name {text-align: center;}#profile-nav {text-align: center;} #content-left,#content-right,.section h1, .section h2{ TEXT-ALIGN: center} A:link {text-decoration: none; color:#3e7d6d} A:visited {text-decoration: none; color:#3e7d6d} A:active {text-decoration: none; color:#3e7d6d} A:hover { font-variant: small-caps; font-size:11px; font-weight:bold; color:#ff0000;} td,th,div,body,li,ul,p, input, textarea, .section h4,.section h1 { font-family:Snap ITC;color:#3e7d6d} #profile-name{background:url(http://upic.me/i/2v/uvaaa.gif);background-repeat:no-repeat; height:601px;width:px;background-position:bottom center;border-bottom:none;} body{background:#99ddcc !important background-repeat:repeat; background-attachment:fixed; top} #user-links a {list-style:url() inside;display:list-item} #user-links img {display: none} #online-now-icon { BACKGROUND:url(http://sl.glitter-graphics.net/pub/423/423745xrxlw8t2qy.gif);height: 30px;WIDTH: 30px;filter:none;} .section h1 {background:url(http://upic.me/i/fb/spfz1.gif); height:186px; border:0px dashed #000;color:#aa7d4e;} .section h2 {background:url(http://upic.me/i/nu/2j8z2.gif); height:20px; border:0px dashed #000;} .section .content { background-image: url(http://upic.me/i/nu/2j8z2.gif); background-position: top; background-repeat: repeat-y; color: #Fff;} .section .footer { background-image: url(http://upic.me/i/p1/uicz3.gif); background-position: top; background-repeat: no-repeat;height:38px;display:block; } #user-details{background:url(http://upic.me/i/xb/3z8xx.gif);background-repeat:no-repeat; height:504px;width:px;background-position: center;border-bottom:none;} .comment-picture {height:100px !important; width:100px;} .comment-picture a img {width:100px; height:100px;} .comment-picture,#user-picture IMG {border-style:dashed ; border:1px;border-color: #3e7d6d;} .comment-picture {MARGIN-TOP: 6em; LEFT: 1em;POSITION: relative;width:0px;} .friend-picture{border-style:dashed; border: 1px;border-color: #11604c;} #comments .listitem-separator {background:url(http://sl.glitter-graphics.net/pub/481/481876qojaq5ujfk.gif) top center no-repeat !important; height: 70px !important;} .commentEditorNew form input {border: dashed 2px #11604c; background-color: #fff; color: #11604c;} .commentEditor textarea,.commentEditorNew textarea {border: dashed 2px #11604c; background:transparent; overflow: hidden;color:#11604c;font-size:14px;width:400px;} </style>

0 comments:

Post a Comment