สกิน hi5 September เรียบๆ


<style type='text/css'>html{scrollbar-arrow-color: #FFffff; scrollbar-face-color: #b59c94;} .logo {background-image: url(http://sl.glitter-graphics.net/pub/500/500824ms6eoy3c9b.gif) !important} #hi5-common-header {height:60px !important;position:relative;background:transparent url() !important; background-repeat:no-repeat !important;background-position: top center !important} #hi5-header-secondary-links li.classifieds a {display:none};} #comments .comment .comment-picture + div{display:none} hi5-form, #applications-menu-item, li#applications-menu-item, #hi5-common-header form {display:none!important} #hi5-header-utilities li div{display:none} #user-details .footer ,#game_bar{ display: none!important;} .editorTop {display: none;,} #footer {display:none} #view-all-apps {display:none} .sponsoredby {display:none;} #hi5-common-header-banner, .hi5-common-header-banner-ad {display: none !important;} #gifts,#schools,#background,#abuse-links,#hi5urlspan #newURL a, #todays-topic strong,#abuse-links a, #about-center nobr, .emptyProfileInfo,#recent-updates {display: none;} #comments h3 {border:none} #profile-nav { background-color: transparent; } #common-friends {display:none;}#profile-name { background:transparent; }#profile-nav { background-color: transparent; } .section h1 { background-color: transparent; border: none; }.section h2 { background-color: transparent; border: none; } #user-details { border:none; } .section .content { border: none; } .section h1 { background-color: transparent; border: none; } .section h2 { background-color: transparent; border: none; }#new_header,#top_header , #primenu li.on,#p_nav_primary, #nav_select{background:none !important; border: none;} style + #friends {Display:None;} #gamesModule,#gifts{display:none;} iframe {visibility: hidden} #content-left iframe {visibility: visible !important} #user-url {background:none;border:none;} #info-topleft{background:none;border:none;} #info-topmid{background:none;border:none;} #info-topright{background:none;border:none;} #info{background:none;border:none;} #contact{background:none;border:none;} #info-botleft{background:none;border:none;} #info-botmid{background:none;border:none;} #content-left,#content-right,#profile-name,#profile-nav{TEXT-ALIGN: center;} #hi5-global-search-autocomplete{display:none !important} #HeaderNav_Apps a{display:none !important} #hi5-language-selector{visibility: hidden} #hi5-sms-alerts{visibility: hidden} #hi5-global-search-advanced{display:none !important} #about-left .subsection-separator {visibility:hidden} #profile-name {background-image:url(http://upic.me/i/ks/f8f11.gif);width:956px; height:311px;background-repeat:no-repeat; } #profile-nav {background:url(http://upic.me/i/hd/z8qnx.gif) no-repeat;height:21px;} #user-details .content {background: url(http://upic.me/i/e9/b956z.gif);height:471px;} .section h1 { padding: 0 0px; background-image: url(http://upic.me/i/8v/bo_01.gif); height: 133px; repeat: no-repeat; color: #FFFFFF;text-align: center;padding- center: 15px;border:none; !important;background-repeat:no-repeat!important; border:none;margin-top:7px!important;} .section h2 { background: url(http://upic.me/i/se/bo_03.gif)!important;background-repeat:no-repeat!important; border:none;margin-top:0px!important;height:25px} .section .content { background-image: url(http://upic.me/i/se/bo_03.gif); background-position: top; background-repeat: repeat-y; color: #Fff;} .section .footer { background-image: url(http://upic.me/i/hf/bo_04.gif); background-repeat: no-repeat; display: block; height: 84px;} #hi5-common-header ul,#hi5-header-menu li a {color:#A0522D!important;} #hi5-header-secondary-links a {color:#A0522D!important;} body { background-image: url(http://upic.me/i/3h/bg04896.gif) ; background-attachment:fixed; background-repeat:repeat; } A:link {text-decoration: none; color:#A0522D} A:visited {text-decoration: none; color:#A0522D} A:active {text-decoration: none; color:#A0522D} A:hover { font-variant: small-caps; font-size:11px; font-weight:bold; color:#ff0000;} td,th,div,body,li,ul,p, input, textarea,{ font-family:Kristen ITC;color:#A0522D} #profile-name { color:#A0522D}#profile-nav a {font-size: 11px;color:#A0522D;} #newURL{color:#A0522D;} .section h1{color:#A0522D;} .comment-picture { border: dashed 1px #A0522D; } #user-picture IMG {border-style:dashed; border:1px;border-color:#A0522D;} .friend-picture{border-style:dashed; border:1px;border-color:#A0522D;} .friend-picture{height:100px !important;width:100px!important; margin-left:0px;border: none px; } .friend-picture img {height:100px !important;width:100px!important;margin-left: 7px} .comment-picture a img {width:100px;height:100px;border:;} .comment-picture {height:100px!important; width:100px;border:;} .comment-picture {margin-top: 10em; left: 16em;position: relative;} #comments .listitem-separator {background:url(http://sl.glitter-graphics.net/pub/1737/1737369eqcciasspn.gif) top center no-repeat !important; height: 50px !important;} </style>

0 comments:

Post a Comment