สกิน hi5 I LUV YOU น่ารักๆ


<style type='text/css'> html{scrollbar-arrow-color: #000000; scrollbar-face-color:#fff;} body {cursor:crosshair;} .editorTop {display: none;,} #common-friends { display:none; } style + #friends {Display:None;} #hi5-header-utilities li div{display:none} #user-details .footer ,#gamesModule, #sponsoredby {display:none;} #imflashclient {display:none} .im_button {display:none} iframe {visibility: hidden} #content-left iframe {visibility: visible !important} #user-url {background:none;border:none;} #info-topleft{background:none;border:none;} #info-topmid{background:none;border:none;} #info-topright{background:none;border:none;} #info{background:none;border:none;} #contact{background:none;border:none;} #info-botleft{background:none;border:none;} #info-botmid{background:none;border:none;} #info-botright{background:none;border:none;} #comments .comment .comment-picture + div{display:none}#profile-name {background: none}#profile-nav,.section h1,.section h2 {background: transparent; border: none}#user-details {border: none} #footer,#hi5urlspan #newURL a {display:none}.emptyProfileInfo {display:none} .sponsoredby {display:none;} #about-left .subsection-separator,#gamesModule, #view-all-apps, #gifts, #glsearch strong a {display:none}input#search_text {display:none} input#search_button {display:none}#journal-entries {display:none} #hi5-common-header {height:85px !important;position:relative;background:transparent url() !important no-repeat top center} #hi5-logo-type h1 {background-image: url() !important} #hi5-global-search-autocomplete{display:none !important} #HeaderNav_Apps a{display:none !important} #hi5-common-header ul,#hi5-header-menu li a {color:#767474 !important;}#hi5-header-secondary-links a, #profile-nav a{color:#767474 !important;} #hi5-header-secondary-links a, #profile-nav a{color:#767474 !important;} #profile-name {text-align: center;}#profile-nav {text-align: center;} #content-left,#content-right,.section h1, .section h2{ TEXT-ALIGN: center} A:link {text-decoration: none; color:#767474} A:visited {text-decoration: none; color:#767474} A:active {text-decoration: none; color:#767474} A:hover { font-variant: small-caps; font-size:11px; font-weight:bold; color:#ff0000;} td,th,div,body,li,ul,p, input, textarea, .section h4,.section h1 { font-family:Snap ITC;color:#767474} #profile-name{background:url(http://upic.me/i/ov/bzmkc.gif);background-repeat:no-repeat; height:359px;width:px;background-position:bottom center;border-bottom:none;} body { background-image: url(http://sl.glitter-graphics.net/pub/944/944917neanjjn2iq.gif) ; background-attachment:fixed; background-repeat:repeat; } #user-links a {list-style:url() inside;display:list-item} #user-links img {display: none} #picture-links a {visibility:hidden} #picture-links {background:url(http://sl.glitter-graphics.net/pub/727/727071kef90ia4f2.gif);height:219px !important;background-repeat: no-repeat;background-position: center} #about-right{background: url(http://sl.glitter-graphics.net/pub/1010/1010829j1xkyjfx4b.jpg) no-repeat bottom center;background-color:none;} .section h1 {background:url(http://upic.me/i/qx/0r9d1.gif); height:177px; border:0px dashed #000;color:#aa7d4e;} .section h2 {background:url(http://upic.me/i/ej/mcxw2.gif); height:20px; border:0px dashed #000;} .section .content { background-image: url(http://upic.me/i/ej/mcxw2.gif); background-position: top; background-repeat: repeat-y; color: #Fff; } .section .footer { background-image: url(http://upic.me/i/67/xeu21.gif); background-position: top; background-repeat: no-repeat;height:37px;display:block; } #user-details {border: none;height:595px; background:url(http://upic.me/i/rv/8sx2f.gif);} .comment-picture,#user-picture IMG {border-style:ridge ; border:5px;border-color: #767474;} .section .comment-text {PADDING-TOP: 60px;} .comment-text img {max-height: 80%;max-width:80%;} #comments .listitem-separator {background:url(http://sl.glitter-graphics.net/pub/1105/1105194cn0jtifmaz.gif) top center no-repeat !important; height: 80px !important;} .album {background: url(--); height: 100px; width: 100px;} .album img {width: 100px !important; height: 100px !important;} .friend-picture{border-style:ridge; border: 5px;border-color: #767474;} #commentbody{border-style:solid; border: 5px;border-color: #000;} </style><a href="http://skin-hi5.exteen.com" target="_blank">skin hi5 สกิน hi5 ใหม่ ๆ สวยๆๆ</a>

0 comments:

Post a Comment