สกิน hi5 ต้อนรับวันแม่ Happy Mother's Da


<style type="text/css"> #hi5-common-header ul,#hi5-header-menu li a {position:relative;top: 0em!;left: 0em!;color:#fff!important;} #hi5-common-header {height:100px !important;position:relative;background:transparent url(--) !important; background-repeat:no-repeat !important;background-position: top center !important} #hi5-common-header form,#hi5-header-utilities li a,#hi5-header-secondary-links, #hi5-language-selector,#applications-menu-item{display:none !important} #hi5-logo-type h1 {background-image: url() !important} #user-details,#content-left,#content-right,#profile-name,#profile-nav {z-index: 1000 !important;} #user-details,#content-left,#content-right,#profile-name,#profile-nav {position:relative} #profile-name { background-image: url(http://pic.hi5thai.com/images/704_mother_01.jpg); background-position: center center; background-repeat:no-repeat; height:500px; text-align:center; color: #ffffff;padding-top:50px;border:none} body {background-image: url(--); background-attachment: fixed; background-repeat: repeat; background-color: #84c6ff} #profile-name {text-align:center; color: #ffffff;padding-top:50px;border:none} .name strong,.section-name,#profile-name span {position:relative;top:400px;left:0px;right:0px} #todays-topic .box_profile_info_small_heading{display:none;} #user-details .content { background: url(http://pic.hi5thai.com/images/679_mother_02.jpg); height:420px; background-color: ;background-repeat:no-repeat} #user-details{border:none !important;} #user-details .footer {display:none} #footer {color:#FFFFFF; background: url(http://pic.hi5thai.com/images/998_mother_07.png) no-repeat center center; border: none; display: block; height: 250px; } #footer *,#footer a,#ad_banner {display: none;} .section h2 { background: url(http://pic.hi5thai.com/images/582_mother_04.png); height:21px;} .section h1 {border:none;color: #fff} .window_content { background-image:url(http://pic.hi5thai.com/images/494_mother_05.png); background-position:top; background-repeat:repeat-y; min-height: 30px} .section .footer { background: url(http://pic.hi5thai.com/images/747_mother_06.png); display: block; height: 99px;} #journalDetail h1,#gamesModule h1,#widgets h1,#apps h1,#comments h1, #gifts h1,#photoAlbums h1,#user-fives h1,#interests h1,#friends h1,#groups h1,#lifestyle h1, {background: url(http://pic.hi5thai.com/images/473_mother_03.png); height:150px;} #new_header {background:none} #primenu li.on {background:none} #profile-nav {display:none} #user-details {border: none} #glsearch strong a {display:none}input#search_text {display:none} input#search_button {display:none} .section,.subsection {color:#4a2213;} body {color:#4a2213;!important;} a:link {color: #4a2213; text-decoration: none; } a:active {color: #4a2213; text-decoration: none; } a:visited {color: #4a2213; text-decoration: none; } a:hover {color: #ff92ad; text-decoration: none; } #common-friends { display:none; } style + #friends {Display:None;} #about-left {position:relative;top: 5em!;left: 4.5em!;} #about-center {position:relative;top: 4em!;left: 8.3em!;} #about-right {position:relative;top: 8em!;left: 6em!;} #newURL,#hi5urlspan {position:relative;top: -2.5em!;left: 0.2em!;} #journal-entries {display:none} #user-details iframe {display:none} #topic-noedit {font-size:13px !important;color:#ff92ad !important} #input-bubble {border:none !important;} div.input-bubble-noedit {border-bottom:0px !important} #topic {font-size:13px !important; background-color:transparent !important;color:#ff92ad !important} #topic-noedit ,#topic {width: 300px;} .commentEditor textarea,.commentEditorNew textarea {border: dashed 2px #4a2213; background:transparent; overflow: hidden;color:#fff;} input,.commentEditorNew form input {border: dashed 2px #4a2213; background:transparent; color: #4a2213;} #comments .comment .comment-picture + div{display:none} #recent-updates,#view-all-apps,#userstuff {display:none} #header-apps-menu {display:none !important} .vanity-bar,#abuse-links,.section-name,#vanity-bars h4 {display:none} #about-right iframe,#about-right object, #about-right img {display:none} iframe {visibility: hidden} #content-left iframe {visibility: visible !important} #info-botmid{background:none;border:none;} #info{background:none;border:none;} #info-topright{background:none;border:none;} #info-topmid{background:none;border:none;} #info-topleft{background:none;border:none;} #user-url {background:none;border:none;} #info-link{display:none} #contact {background:none;border:none;} #contact-link{display:none}#info-botleft{background:none;border:none;} #info-botright{background:none;border:none;} #user-links img {display: none} #user-links a {list-style:url(--) inside;display:list-item} #comments .listitem-separator {DISPLAY: block;background:url(http://pic.hi5thai.com/images/755_100001.gif) !important;HEIGHT: 21px! important;background-repeat: no-repeat! important;background-position: center! important; } #user-picture img {border: dashed 2px #84c6ff} #picture-links {display:none;} #about-left .subsection-separator {DISPLAY: block;background:url(--) !important; HEIGHT:5px! important;width:กว้างpx! important; background-repeat: no-repeat! important;background-position:top center! important;} #user-links a {position:relative;left: 1.3em!;} .comment-picture,.comment-picture img {height:100px !important,width:100px !important;} #user-info {position:relative;top: -2em!;left: 1em!;} #comments .comment-text + div{display: none!important} #content-left h4,#photostrip2{display:none} .friend-picture{height:100px !important;width:85px!important; margin-left:0px;border:dotted #84c6ff 2px; } .friend-picture img {height:100px !important;width:100px!important;margin-left: 7px} .comment-picture {border:dashed #84c6ff 2px;} .album img {border:2px dashed #84c6ff;width:100px !important;height: 100px !important;} .comment-text {text-align: center;} .comment-picture {MARGIN-TOP: 5em; LEFT: 22em;POSITION: relative;} .comment div { TEXT-ALIGN: center; MARGIN-LEFT: -8em; POSITION: relative;} #user-fives .listitem-separator {DISPLAY: block;background:url(--) !important;HEIGHT: 17px! important;background-repeat: no-repeat! important;background-position: center! important; } html {SCROLLBAR-FACE-COLOR:#84c6ff; SCROLLBAR-HIGHLIGHT-COLOR:#84c6ff; SCROLLBAR-SHADOW-COLOR:#fff; SCROLLBAR-3DLIGHT-COLOR:#fff; SCROLLBAR-ARROW-COLOR:#fff; SCROLLBAR-TRACK-COLOR:#fff; SCROLLBAR-DARKSHADOW-COLOR:#84c6ff;} #online-now-icon {background: url(http://pic.hi5thai.com/images/959_9523988.gif) no-repeat;width:44px; height:19px; filter:none} .commentEditor form textarea {height:130px; overflow:hidden;} </style> <style> #pageMessages div {display: none} #message-success {background:transparent !important; background-image:url() !important;} #message-success #message-content h1 {color: #fff !important;background:url() no-repeat 5% 90% ;height:50px} #message-success #message-content {text-align:left;height:50px; background:url(http://pic.hi5thai.com/images/959_9523988.gif); background-repeat:no-repeat; padding-left: 44px; padding-bottom: 19px; border: none; background-color:transparent; float: none !important; background-position: 1% 50%;} #message-success, #message-content, #message-error {display: block !important} #message-error {background:transparent !important; background-image: none !important;} #message-error #message-content h1 {color: #fff !important;background:url() no-repeat 5% 90% ;height:50px} #message-error #message-content {text-align:left;height:50px; background:url(http://pic.hi5thai.com/images/959_9523988.gif); background-repeat:no-repeat; padding-left: 4px; padding-bottom: 19px; border: none; background-color:transparent; float: none !important; background-position: 1% 50%;} .emptyProfileInfo {display:none} .logo {display:none !important} #game_bar_padder,#game_bar,#game_pic_bar,#game_toolbar_close,#hi5_games_text,#game_list {display:none !important} .editorTop {display:none} .sponsoredby,#hi5-header-utilities,#im_chat_bar {display:none} .album {background: url(--); height: 100px; width: 100px;} .album img {width: 90px !important; height: 90px !important;} .commentEditorNew{width:400px;position:relative;left: 3em!;top: 1em!;} #comments .subsection {position:relative;top: 2em!;} #hi5-common-header-banner,.hi5-common-header-banner-ad {display:none !important} </style>

0 comments:

Post a Comment