สกิน hi5 รองเท้าสุดแนวคอนเวิร์ด Convert<style type='text/css'> .section,.subsection {color:#d00128;} body {color:#fefcfc!important;} a:link {color:#ca0228; text-decoration: none; } a:active {color:#be0226; text-decoration: none; } a:visited {color:#be0226; text-decoration: none; } a:hover {color:#be0226; text-decoration: none; } body { background-image: url(http://img.ihere.org/uploads/b44da4238a.png) ; background-attachment:fixed; background-repeat:repeat; } #p_nav_header { background: url(http://img.ihere.org/uploads/b44da4238a.png)!important; background-repeat:no-repeat!important; border:none; width: 956px!important;margin-top:7px!important;height:82px} #new_header,#top_header , #primenu li.on,#p_nav_primary ,#nav_select{ background:none !important; border:none; } table#search_table tr td { vertical-align: left !important;} #search_table {direction:ltr !important} .box_profile_connections {display:none!important} .profile-nav {margin: 0 0 10px 0; padding: 0px 0 0 0!important;} #profile-name {background-image:url(http://img.ihere.org/uploads/59433e61fa.gif); width:956px; height:425px;background-repeat:no-repeat; } #profile-nav {background:url(http://img.ihere.org/uploads/8ca9b73add.gif) no-repeat;height:21px;} .sub_nav_link {color:#000000 !important} #user-details .content {background: url(http://img.ihere.org/uploads/ac75782fe2.gif);height:410px} #user-details{border:none !important;} .section h1 {background-image: url(http://img.ihere.org/uploads/9c17592483.gif);height: 102px;repeat: no-repeat;margin-top:7px!important;text-align: left;padding-left: 10px;border:none;} .section h2 {background-image:url(http://img.ihere.org/uploads/492e57cccc.png);background-color:transparent;text-align: left;} .section .content {background-image:url(http://img.ihere.org/uploads/492e57cccc.png);background-color:none;background-position: top;background-repeat: repeat-y;?text-align:left;} .section .footer {background-image:url(http://img.ihere.org/uploads/c64af1aec0.gif);display:block;height: 157px;} #footer {color:#fcd849; background:url(http://img.ihere.org/uploads/533bd3c6be.png)no-repeat center center; border: none; display: block; height:217px; }#footer *,#footer a,#ad_banner {display: none;} .section .content { border: none; } #xabout-center span {display:none}</style><a href="http://www.zalim-code.com" mce_href="http://www.zalim-code.com"><img src="http://www.zalim-code.com/picture/pic/box/banner.gif" mce_src="http://www.zalim-code.com/picture/pic/box/banner.gif" border="0" /></a><br /><a href="http://www.zalim-code.com" mce_href="http://www.zalim-code.com">Free Skinhi5 </a><style> #schools {display:none;} .emptyProfileInfo {display:none} iframe {display:none} #user-details .footer {background:none;height:5px;} #profile-name {color:#bb0124;} .vanity-bar div {background:url(http://img.ihere.org/uploads/306c3630b8.png) !important;} .vanity-bar div div {background:url(http://img.ihere.org/uploads/b54cd9632d.png) !important;} .vanity-bar div div img,.vanity-bar div img {display:none;} .comment-picture {height:100px!important; width:100px;border:none;} .comment-picture a img {width:90px;height:90px;border:none;} #comments .listitem-separator {display: block;background:url(http://img.ihere.org/uploads/57deb6eb52.png) !important;height: 40px! important;background-repeat: no-repeat! important;background-position: center! important; } input{ color:#cccaca; border:1px solid #cccaca; background-color: #484445; padding: 0px 3px 0px 3px; } textarea {width:320;height:240;background:url(); color="#8a4d06";font-family:tahoma; font-size:10pt; #online-now-icon { BACKGROUND: url(http://i299.photobucket.com/albums/mm300/ITEAY/Icon.gif);HEIGHT: 58px;WIDTH: 100px; filter:none; } </style>


 


0 comments:

Post a Comment